• ساعت نفیس و زیبا، برازنده منزل شما امکان سفارش محصول با طرح مورد نظر در ابعاد دلخواه مشتری وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر پایین صفحه را مشاهده نمایید.

 • ساعت نفیس و زیبا، برازنده منزل شما امکان سفارش محصول با طرح مورد نظر در ابعاد دلخواه مشتری وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر پایین صفحه را مشاهده نمایید.

 • ساعت نفیس و زیبا، برازنده منزل شما امکان سفارش محصول با طرح مورد نظر در ابعاد دلخواه مشتری وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر پایین صفحه را مشاهده نمایید.

 • ساعت نفیس و زیبا، برازنده منزل شما امکان سفارش محصول با طرح مورد نظر در ابعاد دلخواه مشتری وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر پایین صفحه را مشاهده نمایید.

 • ساعت نفیس و زیبا، برازنده منزل شما امکان سفارش محصول با طرح مورد نظر در ابعاد دلخواه مشتری وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر پایین صفحه را مشاهده نمایید.

 • ساعت نفیس و زیبا، برازنده منزل شما امکان سفارش محصول با طرح مورد نظر در ابعاد دلخواه مشتری وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر پایین صفحه را مشاهده نمایید.

 • ساعت نفیس و زیبا، برازنده منزل شما امکان سفارش محصول با طرح مورد نظر در ابعاد دلخواه مشتری وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر پایین صفحه را مشاهده نمایید.

 • ساعت نفیس و زیبا، برازنده منزل شما امکان سفارش محصول با طرح مورد نظر در ابعاد دلخواه مشتری وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر پایین صفحه را مشاهده نمایید.

 • ساعت نفیس و زیبا، برازنده منزل شما امکان سفارش محصول با طرح مورد نظر در ابعاد دلخواه مشتری وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر پایین صفحه را مشاهده نمایید.

 • ساعت نفیس و زیبا، برازنده منزل شما امکان سفارش محصول با طرح مورد نظر در ابعاد دلخواه مشتری وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر پایین صفحه را مشاهده نمایید.

 • ساعت نفیس و زیبا، برازنده منزل شما ترکیب هنر و صنایع دستی خاتم کاری , مینا کاری , و نقاشی مینیاتور امکان سفارش محصول با طرح مورد نظر در ابعاد دلخواه مشتری وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر پایین صفحه را مشاهده نمایید.

 • ساعت نفیس و زیبا، برازنده منزل شما ترکیب هنر و صنایع دستی خاتم کاری , مینا کاری , و نقاشی مینیاتور امکان سفارش محصول با طرح مورد نظر در ابعاد دلخواه مشتری وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر پایین صفحه را مشاهده نمایید.

 • ساعت نفیس و زیبا، برازنده منزل شما ترکیب هنر و صنایع دستی خاتم کاری , مینا کاری , و نقاشی مینیاتور امکان سفارش محصول با طرح مورد نظر در ابعاد دلخواه مشتری وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر پایین صفحه را مشاهده نمایید.

 • ساعت نفیس و زیبا، برازنده منزل شما ترکیب هنر و صنایع دستی خاتم کاری , مینا کاری , و نقاشی مینیاتور امکان سفارش محصول با طرح مورد نظر در ابعاد دلخواه مشتری وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر پایین صفحه را مشاهده نمایید.

خاتم کاری

هنر خاتم‌کاری یکی از مهم‌ترین و با ارزش ترین هنرهای ظریفه و صنایع دستی ایران است که سابقه و ریشه‌ای کهن دارد. خاتم ترکیبی است از چند ضلعی‌های منظم با تعداد اضلاع متفاوت که با استفاده از مواد اولیه گوناگون در رنگ‌های مختلف تشکیل می‌شود.

خاتم‌کاری و خاتم‌سازی به هنر آراستن سطح اشیاء به صورتی شبیه موزائیک، با مثلث‌های کوچک گفته می شود. طرح‌های گوناگون خاتم همواره به صورت اشکال منظم هندسی بوده است. این اشکال هندسی را با قراردادن مثلث‌های کوچک در کنار هم نقش‌بندی می‌کنند. مثلث‌ها را از انواع چوب، فلز و استخوان می‌سازند. هرچه مثلث‌ها ریزتر و ظریف‌تر باشند، خاتم مرغوب‌تر است. در یک طرح خاتم، برای ساختن کوچک‌ترین واحد هندسی، حداقل سه مثلث و برای بزرگ‌ترین آن، حداکثر چهارصد مثلث به کار می‌رود.

مینا کاری

میناکاری یا میناسازی، هنر نقاشی و تزیین فلزاتی همانند طلا، نقره و مس بوسیله رنگهای لعابدار مخصوصی است که در حرارت بسیار زیاد پخته و ثابت شوند. میناکاری هنری با پیشینه‌ای در حدود پنج هزار سال است که برای زیبایی بخشیدن زیور آلات و ظروف مختلف استفاده می‌شده‌است.

این هنر ترکیبی از آتش و خاک است که با هنر نقاشی آمیخته می‌گردد و نقش‌های زیبایی را می‌آفریند. برخی از رایج‌ترین آثار مینابشقاب، گلدان، کاسه و قدح، قابهای عکس، و تابلوهای مینا می­باشند که با هنرهای دیگر مانند طلاکاری، خاتم‌کاری، مینیاتور، و جواهرسازی ترکیب می‌شود.